تا ۷۰درصد ارزانتر و کاملا طبیعی بخرید

تخفیف ویژه

کلیه محصولات فروشگاه به قیمت عمده و قبل از افزایش قیمت ارز ارایه می شوند

قیمت روغن ارگان که هم اکنون به قیمت 200هزار تومان در بازار عرضه می شود با قیمت قبلی 120هزارتومان و روغن خراتین با 35هزارتومان  قابل خرید می باشد