مرکز ارایه محصولات طبیعی و غیرگلخانه ای

تاتوره تمیز
بهمن 18, 1396
پودر سبوس گندم درجه یک
بهمن 18, 1396
Show all

باقلا مصری درجه یک

۱۶۰,۰۰۰ ریال


ضد کرم شکم، مدر ، مقوی و دوای سینه،درمان سیاتیک،درمان اگزما،درمان قانقاریا

سنجش
توضیحات

طبیعت باقلای مصری  :

کمی گرم و خشک است.

 

خواص باقلای مصری  :

درمان گیاهی گرفتگی عروق 

۱- اگر ۲۵ گرم از آن خورده شود، بازکننده ی انسداد و گرفتگیهای مجاری عروق است، همچنین بازکننده ی انسداد قاعده آور است.

درمان گیاهی کرم روده 

2- خوردن آب دم کرده ی آن  با آب و عسل یا  سرکه ی مخلوط آب برای دفع کرم روده و کرم کدو مؤثر میباشد.

۳- اگر دوازده گرم از آن را با سداب و فلفل مخلوط کنید و بخورید، برای باز کردن عادت ماهیانه و ازدیاد ترشح آن، تحلیل ورم طحال و باز کردن انسداد و گرفتگیهای مجاری کبد بسیار نافع است.

درمان گیاهی قانقاریا 

۴- ضماد پخته ی آن برای درمان قانقاریا مؤثر می باشد.

۵- آن را نرم بکوبید و با عسل مخلوط کرده و زیر ناف ضماد کنید. برای اخراج کرم روده و کرم کدو مفید  است

درمان گیاهی اگزما 

۶- گرد آن را ضماد کنید. برای رفع ناراحتیهای جلدی نظیر جرب، کچلی، اگزما و زخمهای بد پوست نافع می باشد.

۷ ضماد پخته ی  آن  با عسل و سرکه برای درمان سیاتیک، تسکین دردهای سر و رفع آثار ضربه و کوفتگی نافع است.

درمان گیاهی سیاتیک 

۸- آرد آن را با آرد جو مخلوط کنید و با آب خمیر کرده بر سر اندازید. سیاتیک را درمان میکند.

9-آرد آن  را با مرمکی و عسل مخلوط کرده و در مهبل شیاف کنید. برای ازدیاد ترشح عادت ماهیانه، تسهیل اخراج جنین و تحلیل نفخ رحم مفید میباشد.

بسته یک صد گرمی

X