مرکز ارایه محصولات طبیعی و غیرگلخانه ای

شکر تیغال
بهمن 18, 1396
روغن هسته انار
بهمن 18, 1396
Show all

ابهل

۱۰۰,۰۰۰ ریال ۶۹,۱۲۰ ریال


فلج، لقوه، سستى، سکته، صرع، اکثر بیماری سرددماغى، اعصاب، براى خرد کردن سنگ مثانه وکلیه نافع است، معرّق، بادشکن، ، تب بر

سنجش
توضیحات

۱. طبع آن گرم و خشک است.

۲. از چوب ابهل هندی برای دفع سنگ کلیه می‌توان استفاده کرد.

۳. پوست ابهل هندی تب‌بر است و برای اسهال‌های خونی می‌توان استفاده کرد.

۴. صُآب برای درمان سستی اعصاب، فلج، کجی دهان و اعصاب یک داروی بسیار مفید است.

۵. برای بیماری صرع، مغز و سکته از جوشانده چوب آن استفاده شود.

خواص  چوب درخت ابهل

هربار چهار گرم از آن را بجوشانید و آب صافکرده آن را بنوشید. براى درمان
فلج، لقوه، سستى، سکته، صرع، اکثر بیماری سرددماغى، اعصاب، براى خرد کردن سنگ مثانه وکلیه نافع است، معرّق، بادشکن، ، تب بر مىباشد، براى رفع نفخ و ناراحتى مثانه مفیداست، از اسهال بلغمى جلوگیرى مىکند، براى رفع سکسکه بادى و تحلیل گاز و نفخ شکم و رفعتب بلغمى مفید مىباشد.
هر روز در آب جوشانده آن بنشینید. براى درمان زخم مقعد مفید است.
چوب این درخت براى ریه مضرّ است و مصلح آن کتیرا، صمغ عربى و روغن بادام شیرین
مىباشد.

بسته یک صد گرمی

X