باد شکن و دفع گاز معده و روده ،تقویت کننده معده و بدن ، ضد تشنج و ضد سرفه ، مسکن،‌ آرام بخش و قاعده آور

نمایش یک نتیجه

X