التیام زخم ها، کنترل بدبوئی زیر بغل، کوچک کردن ورم ها و کنترل خونریزی ها.

نمایش یک نتیجه

X