مرکز ارایه محصولات طبیعی و غیرگلخانه ای

تربد
بهمن 18, 1396
عنبرنسارا اصلی
بهمن 18, 1396
Show all

برنک کابلی

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۸۲,۹۴۴ ریال


درمان مارگزیدگی،درمان قطعی کرم کدو

سنجش
شناسه محصول: 422. دسته: . برچسب: .
توضیحات

برنج کابلی بهترین دارو برای کشتن و اخراج کرم کدو از بدن می باشد چه تنیای مسلح باشد که از خوک به انسان سرایت کرده و چه تنیای معمولی که از گاو گرفته باشند و دستور خوردن آن چنین است که مقدار دو مثقال برنج کابلی را با پنج مثقال خرما و پنج مثقال مغز گردو کوبیده و بصورت حلوا یا معجون در می آورند و شب وقت خواب یکجا می خورند. اما مقدار خوراک برای بچه های دو سال بقدر یک تا دو نخود از این معجون است که در آب حل کرده و به دهان اطفال میریزند و به اطفال چهار یا پنج ساله بقدر یک فندق صبح و یک فندق عصر داده می شود و طفل ده ساله نصف مقدار و از شانزده سال به بالا تمام مقدار مذکور را یک دفعه میخورند و اگر دارو را به مدت دو شب تکرار کنند اثر قطعی داشته و کرم را کشته و سر آنرا که به اندازه سر سنجاق است از روده جدا کرده و دفع می نماید.
به تجربه رسیده که این دارو برای دفع کرم کدو از همه داروهای شیمیایی موجود در زمان حاضر بهتر است.

خواص برنج کابلی:

درمان گیاهی مار گزیدگی 

۱- ده تا دوازده گرم از آن را بکوبید و با شیر تازه مخلوط کرده بخورید. مقوی است، به عنوان تریاق برای رفع گزیدگی عقرب و مار مصرف میشود، برای خارج کردن بلغم و سودا و اخلاط لزج از مفاصل بدن خیلی مفید است.

داروی گیاهی دفع کرم کدو 

۲- مدت دو شب هر شب ۱۰ تا ۱۲ گرم کوبیده ی آن را با شیر یا آبدوغ و گل سرخ مخلوط کنید و بخورید. مسهل خوبی است و برای دفع کرم کدو نافع می باشد، چه تنیای مسلح که از خوک سرایت کرده و چه تنیای معمولی که از گاو سرایت می کند را دفع خواهد کرد. میشود.

درمان گیاهی انگل 

۴- ده گرم از آن را نرم بکوبید و با پنج مثقال خرما و پنج مثقال مغز گردو کوبیده مخلوط کنید و شب موقع خواب آن را که مانند حلوا درست کردهاید، یک جا بخورید و این کار را دو شب تکرار کنید. برای دفع انگل های بدن مخصوصاً انگل های دستگاه گوارش مفید است و انگلهای بسیار قوی و انگل هایی که دارای کیسه می باشند را نیز از بدن جدا و دفع می کند.

بسته ۵۰ گرمی

X