تقویت حافظه • تقویت معده و اعصاب • ادرارآور • مفید در درمان اسهال و استفراغ • مفید در گرفتگی صدا و حنجره

نمایش یک نتیجه

X