مزاج شناسی

بهمن 20, 1396

خلاصه مزاج ها

گرمایی ها(یعنی بیشتر احساس گرما میکند و هوای خنک را بیشتر دوست دارد)، ????سرمایی ها (افرادیکه بیشتر احساس سردی میکنند وهوا وشرایط گرم را بیشتر دوست […]
بهمن 20, 1396

مزاج های مغز

برای چگونگی شناخت مزاج اعضاء بدن نیازمند شناخت علائم آن هستیم که با آن علائم بتوان بهترین روش را برای درمان و پیشگیری بیماری عضو به […]
بهمن 20, 1396

آموزش پایه ای مزاج شناسی

(شرح کتاب هدایه المتعلمین  توسط استاد خیراندیش) تمامی بحث هایی که شماها 200 ساعت پای آن نشستی ناشی از اختلاف مزاج نرینه و مادینه ، استنباط […]
بهمن 20, 1396

درمان یبوست خشک مزاجان

✅ گاو زبان 100 گرم +  بنفشه 50 گرم +  بادرنجبویه 35 گرم +  هلیله  سیاه 35 گرم +  آفتیمون 35 گرم + ریشه بسفایج 35 […]
X