خرداد 6, 1397

جایگزین نوشابه صنعتی

جایگزین_نوشابه_صنعتی شیره انگورطبیعی⑤ق سرکه سیب خانگی①ق مواد در①لیوان آب مخلوط،دریخچال بگذاریدتاخنک شود،سپس بنوشید مفیدبرای⇩ کمخونی سیستم گوارشی تقویت وپاکسازی کبد
اردیبهشت 1, 1397

درمان زخم معده

زخم معده و اثنی عشر : ﺧﺸﻜﻰ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺁﺭﻭﻍ ﻭ ﺑﺪﺑﻮﻳﻰ ﺁﻥ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ، ﺿﻌﻒ، ﭘﺮﻳﺪﮔﻰ ﺭﻧﮓ، […]
فروردین 11, 1397

درمان خونریزی همورویید

برای خونریزی های بواسیر : @baghesalamat ● 5 گرم از گل بابونه +5 گرم گل بنفشه +5گرم گل سرخ +5 گرم برگ ختمی + 10گرم تخم […]
فروردین 11, 1397

درمان انگل معده

کرم دستگاه گوارش عبارت است از انگل های که دردستگاه گوارش قسمت فوقانی معده ما زندگی میکنن که از طریق مدفوع الود دستهای الود,انگل ها,اب الود,سبزی […]
X