فروشگاه

تاتوره تمیز
تاتوره تمیز
فوریه 7, 2018
پودر سبوس گندم درجه یک
پودر سبوس گندم درجه یک
فوریه 7, 2018
باقلا مصری درجه یک

باقلا مصری درجه یک

۱۶۰,۰۰۰ ریال


ضد کرم شکم، مدر ، مقوی و دوای سینه،درمان سیاتیک،درمان اگزما،درمان قانقاریا

توضیحات

طبیعت باقلای مصری  :

کمی گرم و خشک است.

 

خواص باقلای مصری  :

درمان گیاهی گرفتگی عروق 

۱- اگر ۲۵ گرم از آن خورده شود، بازکننده ی انسداد و گرفتگیهای مجاری عروق است، همچنین بازکننده ی انسداد قاعده آور است.

درمان گیاهی کرم روده 

2- خوردن آب دم کرده ی آن  با آب و عسل یا  سرکه ی مخلوط آب برای دفع کرم روده و کرم کدو مؤثر میباشد.

۳- اگر دوازده گرم از آن را با سداب و فلفل مخلوط کنید و بخورید، برای باز کردن عادت ماهیانه و ازدیاد ترشح آن، تحلیل ورم طحال و باز کردن انسداد و گرفتگیهای مجاری کبد بسیار نافع است.

درمان گیاهی قانقاریا 

۴- ضماد پخته ی آن برای درمان قانقاریا مؤثر می باشد.

۵- آن را نرم بکوبید و با عسل مخلوط کرده و زیر ناف ضماد کنید. برای اخراج کرم روده و کرم کدو مفید  است

درمان گیاهی اگزما 

۶- گرد آن را ضماد کنید. برای رفع ناراحتیهای جلدی نظیر جرب، کچلی، اگزما و زخمهای بد پوست نافع می باشد.

۷ ضماد پخته ی  آن  با عسل و سرکه برای درمان سیاتیک، تسکین دردهای سر و رفع آثار ضربه و کوفتگی نافع است.

درمان گیاهی سیاتیک 

۸- آرد آن را با آرد جو مخلوط کنید و با آب خمیر کرده بر سر اندازید. سیاتیک را درمان میکند.

9-آرد آن  را با مرمکی و عسل مخلوط کرده و در مهبل شیاف کنید. برای ازدیاد ترشح عادت ماهیانه، تسهیل اخراج جنین و تحلیل نفخ رحم مفید میباشد.

بسته یک صد گرمی