۸راه فوری تسکین درد

بهمن 20, 1396

۸راه فوری تسکین درد

✅درمان گیاهی دندان درد  سیر تازه را ریز ریز کرده، بپزید و به صورت ضماد استفاده کنید.   پودر نرم فلفل برای ناراحتی دندان های کرم خورده، […]
X