اسکیزوفرنی

اسفند 1, 1396

درمان اسکیزوفرنی

-حد بالاي بيماري هاي روحي،رواني است و علائم: بيماران حضور ذهن ندارند و دچار مهمل گويي ميشوند و حرفهاي بي ربط و پرت و پلا ميزنند. […]
X