اسفند درجه یک و تمیز شده

بهمن 20, 1396

اسفند درجه یک و تمیز شده

اسپند و خواص درمانی آن برای رفع سنگینی گوش و کری گوش و صدای گوش می توانید اسفند را در آب ترب و روغن زیتون بجوشانید […]
X