ارکان ۵گانه پیشگیری در اسلام از طالقانی

بهمن 20, 1396

ارکان ۵گانه پیشگیری در اسلام از طالقانی

ارکان پنج گانه بهداشت وپیشگیری در اسلام عبارتنداز: تطهیر جسمی تطهیر معدی تطهیرخونی تطهیرجنسی تطهیرروانی خوب جلسه قبل عرض کردیم که این موارد پنج گانه همه […]
X