ارد برنج اعلا و کاربرد ان

بهمن 20, 1396

ارد برنج اعلا و کاربرد ان

بسته یک کیلویی ۸هزارتومان برنج از دیدگاه طب سنتی: طبیعت برنج در دوم خشک و در حرارت و برودت معتدل است.در کتب آمده اگر برنج را […]
X