ادرار اور قوی

بهمن 20, 1396

ادرار اور قوی

  داروی مدر برگ درخت غان              25 گرم ریشه جعفری                 25 گرم دم گیلاس                    25 گرم گیاه گزنه                       5 گرم گیاه آقطی سیاه            5 گرم گیاه […]
X