ادامه بحث تطهیرات تطهیر خونی از طالقانی

بهمن 20, 1396

ادامه بحث تطهیرات تطهیر خونی از طالقانی

خوب جلسه قبل در خصوص تطهیر معدی صحبت ومطالب مهمی در این خصوص گفته شد. خوب همانگونه که انواع تطهیر ها را برشمردیم دربحث معده هم […]
X