آموزش حجامت مقدمات و آماده سازی (2)

بهمن 20, 1396

آموزش حجامت مقدمات و آماده سازی (2)

ب:حجامت بدون بادکش: در این حجامت بدون عمل بادکش گذاری اقدام به ایجاد خراش بر روی پوست  می کنیم و هدف از این نوع حجامت تحریک […]
X