آفت دهان

اسفند 7, 1396

آفت دهان

تخم گشنیز 300 گرم- آویشن 50 گرم- گل ختمی 50 گرم یک استکان دارو را در 4 لیوان آب بجوشانید تا 2 لیوان بماند صاف کنید […]
X