آش ضد سرطان

بهمن 20, 1396

آش ضد سرطان

این آش برای همه سرطان ها مناسب است. آبش عرق رازیانه است وداخل آن سبزی تره وریحان ویونجه وهویج(ترجیحا زردک)+شلغم وشاهی وسیاهدانه وزیره وخرفه بریزید و […]
X