طب اسلامی و ابزارهای درمانی

بهمن 20, 1396

آشنائی با گیاهان داروئی در طب اسلامی وسنتی

آشنائی با گیاهان داروئی در طب اسلامی وسنتی •  تعریف دارو و غذا غذای مطلق آن است که تاثیر و تاثر آن در بدن به ماده […]
بهمن 20, 1396

انواع داروها در طب اسلامی(روغن زیتون)

در این جلسه از داروهای هفت گانه واصلی طب اسلامی سنتی ,به زیتون میپردازیم. شجره مبارکه زیتون در آیات سورة نور 35 ، انعام 99 ، […]
بهمن 20, 1396

انواع داروها در طب اسلامی(کاربرد نعنا)

نعنا دارای مزاج گرم وخشک میباشد. مصلح آن معمولا کرفس است. نعنا از داروهای کلیدی واساسی در طب اسلامی و طب سنتی است. این گیاه بسیار […]
بهمن 20, 1396

انواع داروها در طب اسلامی(کاربرد خرفه)

۱_مزاج خرفه ,سرد و تر است و بسیار با برکت است در هرکجا آب باشد رویش میکند. ۲_حرارت بدن را کم کرده و صفرا بر است. […]
X