مزاج شناسی

بهمن 20, 1396

درمان چاقی مفرط سوداوی مزاج

  علل مهم چاقي:  1-  تري مزاج 2-  تري و سردي مزاج(غلبه بلغم) 3-  تري و گرمي مزاج(غلبه دم)  4-  داروها 5-  يبوست 6-  نوع تغذيه […]
بهمن 20, 1396

درمان لاغری مفرط سوداوی مزاج

  علل مهم لاغري : 1-خشكي مزاج 2-گرمي وخشكي مزاج(غلبه صفرا) 3-سردي و خشكي مزاج(غلبه سودا) 4- داروها 5-اسهال 6-نوع تغذيه الف-قدم اول:  1 -خوردن ترکیبات […]
بهمن 20, 1396

درمان قطعی افسردگی سوداوی مزاج

  1-خوردن دم کرده اسطوخدوس + ثعلب + میخک + بادرنجبویه + سنبل الطیب از هر کدام یک قاشق غذا خوری ← هرشب 1 لیوان با […]
بهمن 20, 1396

درماندقطعی سیاتیک دموی مزاج

  برای تشخیص مزاج خود از قسمت آزمون مزاج استفاده نمایید این آزمون اینجا بصورت رایگان ارائه می شود در حالی که در اکثر موارد هزینه […]
X