بهمن 20, 1396

نقش تطهیر ظاهری و باطنی در درمان و پیشگیری(طالقانی)

واهمه کارش جزیی نگری است وقضاوت کردن ونظر دادن و… است. بعقیده برخی از بزرگان قوه واهمه درحقیقت همان شیطان درونی ماست که اگر تطهیر یابد […]
بهمن 20, 1396

ادامه بحث تطهیرات تطهیر خونی از طالقانی

خوب جلسه قبل در خصوص تطهیر معدی صحبت ومطالب مهمی در این خصوص گفته شد. خوب همانگونه که انواع تطهیر ها را برشمردیم دربحث معده هم […]
بهمن 20, 1396

تطهیرخونی،حجامت،فصد،زالو از طالقانی

حجامت,فصد,زالو حجامت یک قدمت بسیار طولانی در تاریخ بشریت دارد. حدود ۷/۰۰۰ سال. اسلام وپیامبر اکرم نیز نه تنها آنرا تایید کردندبلکه تاکید بسیارهم بسیار کردند. […]
بهمن 20, 1396

تطهیر جنسی،چشم زخم از استاد طالقانی

تطهیر بعدی در طب اسلامی تطهیرجنسی است. درخصوص تطهیرجنسی هم آیات زیادی داریم هم روایات وهم احادیث که زنان ومردان چگونه باید درخصوص میل جنسی و… […]
X