اسفند 24, 1396

درمان کیست تخمدان

درمان کیست رحم: اذخر بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان […]
بهمن 20, 1396

درمان جوش های رحمی

درمان جوشهای داخل رحم تهیه شیافی از «زعفران» ، «موم» و «مغز استخوان» بسیار نافع است.
بهمن 20, 1396

درمان قطعی و تنظیم عادت بانوان

  صبح و ظهر جوشانده قاعدگی های نامنظم : ⬅ گل کفته + بومادران + رازیانه + پنج انگشت + آویشن + سماق بمقدار مساوی ترکیب […]
بهمن 20, 1396

درمان قطعی تاخیر عادت

  صبح و ظهرجوشانده باز کننده قاعدگی زیر : ⬅ زیره + رازیانه + پونه + بابونه + بادرنجبویه + عناب + تخم کرفس عصر و […]
X